Sensio Unity 6 onPremise (0)

I artiklene under forklares kjente problemer og mulige løsninger for lokal installasjon av plattform Sensios plattform for velferdsteknologi. Under funksjonelle problemer samles oversikten over Pocket og Server per versjon, mens driftsrelaterte problemer retter seg mot de som drifter Unity Serverapplikasjonen.