Storing values in an array and extracting properties from it

Endret Fri, 16 Oct 2020 ved 12:18 PM

A memory to store the current index


A memory array where the values are storedA memory to adjust how many of the last value to sum.


Script

$Hus:Index:Memory$=($Hus:Index:Memory$+1)//len($Hus:Array:Memory$),

$Hus:Array:Memory$($Hus:Index:Memory$)=int(rand*100),

trace("New value(",$Hus:Index:Memory$,"):",$Hus:Array:Memory$($Hus:Index:Memory$)),


n=$Hus:Index:Memory$,

x=0,

y=9999,

s=0,

i=0,

v=0,

loop(len($Hus:Array:Memory$))

(

    n=(n+len($Hus:Array:Memory$))//len($Hus:Array:Memory$),

    if(i<$Hus:LastValues:Memory$)

   (

         v+=$Hus:Array:Memory$(n),

    ),

    s+=$Hus:Array:Memory$(n),

    if($Hus:Array:Memory$(n)>x)

    (

         x=$Hus:Array:Memory$(n),

    ),

    if($Hus:Array:Memory$(n)<y)

    (

        y=$Hus:Array:Memory$(n),

    ),

    n--,

    i++,

),

a=int(round(s/len($Hus:Array:Memory$))),

trace("Last",$Hus:LastValues:Memory$,"values:",v," Sum:",s," Avg:",a," Min:",y," Max:",x),Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen