MRF-programmering Eaton xComfort Sensio

Endret Fri, 16 Oct 2020 ved 12:18 PM

For styring av Eaton xComfort-system må dette først settes opp med Eaton xComforts programmeringsverktøy (MRF). For å bruke dette verktøyet trenger du Eaton USB programmeringsgrensesnitt (CKOZ-00/13).

Sensio X-1 kontroller har kommunikasjonsgrensesnittet integrert, og trenger ikke et eget kommunikasjonsgrensesnitt. For RPI så må det brukes eksternt kommunikasjonsgrensesnitt (CKOZ-00/14) For SC-1 anbefaler vi brukermanualen for detaljer vedr kommunikasjonsgrensesnitt. 


 

Når kommunikasjonsgrensesnittet/X-1 kontrolleren er lest inn, må det kobles sammen med de enhetene du ønsker at Sensio skal styre. Sensiokontrolleren kan, ved bruk av Sensio xSetup programmet, kontrollere og kommunisere med følgende xComfort-enheter:

  • Dimmere av ulike typer
  • Relèer/aktuatorer
  • Temperatursensorer
  • Romkontrollere
  • Persienneaktuatorer
  • Analoginnganger
  • Bevegelsesmeldere
  • Binærinnganger
  • Lysbrytere
  • Dørkontakter

Sammenkobling mellom kommunikasjonsgrensesnittet og enhetene du ønsker å styre gjøres med å tegne linjer mellom enhetene. Disse linjene tegner du ved bruk av blyantsymbolet, eller høyreklikke på kontrolleren og velge hjelp til enkelttilkoblinger. Under følger en liste over dialogboksene som dukker opp når du tegner linjer mellom kommunikasjonsgrensesnittet og de ulike xComfort-enhetene.


Når du tegner en linje mellom kommunikasjonsgrensesnittet og en xComfortenhet, vil du få opp datapunktlista for kommunikasjonsenheten. Alle enheter som blir koblet til kommunikasjonsgrensesnittet blir tilegnet et datapunkt. Det er disse datapunktene Sensiokontrolleren bruker til å kommunisere med xComfortsystemet.

Når datapunktlista dukker opp, må du velge hvilket datapunkt du vil tilordne til denne koblingen. I lista kan du se alle tilkoblinger som er gjort mellom kommunikasjonsgrensesnittet og andre xComfortenheter. Du kan tilegne koblingene i hvilken rekkefølge du vil med datapunkt (1-99), men du må starte med enkelttilkoblingen fra datapunkt 1 og oppover, mens gruppe datapunkter fra 99 og nedover. Hvis flere enheter tilegnes samme datapunkt vil dette bli sett på som en gruppe av Sensio xSetup. Du kan ha så mange tilkoblinger som du vil mellom kommunikasjonsgrensesnittet og en annen enhet. Det er imidlertid kun nødvendig med en kobling for å kontrollere enheten. Hvis flere koblinger benyttes, er dette for å legge enheten til spesielle grupper og/eller scener.

 
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen