Romkontroller Touch (RCT)

Endret Fri, 16 Oct 2020 ved 12:18 PM

For å legge til en RCT mot en Sensio kontroller, må det først forsikres at utstyret er oppdatert, før det programmeres i MRF og videre importeres ved hjelp av ei datapunkt fil inn i xSetup.


1 Oppdatering

Her må det påses at MRF-programmet,  RCT'n og kontrollerens xComfort grensesnitt er oppdatert


1.1 MRF

Det kreves minimum versjon 2.60. Har du en eldre versjon så avinstaller den og last ned ny fra Eaton sin side

http://www.xcomfort.no/installator/programvare/ 1.2 RCT

Det kreves minimum versjon 1.21. Har du en eldre versjon så må den oppdateres, Eaton har nye drivere på sin side http://www.xcomfort.no/installator/programvare/ 


Her kan du laste inn ny software på RCT. Trenger du ytterligere hjelp så kan du trykke info og lese mer der. Ellers så kan du kontakte Eaton.

MERK: Om du opplever problemer med å få forbindelse med RCT så prøv med en annen USB kabel, den er avhengig med en usb kabel med data, noe en del lader kabler ikke har.

Om du har oppdatert RCT'n så må du lese inn komponenten på nytt slik at versjonsnummeret blir oppdatert


1.3 SENSIO KONTROLLER

Har du en SC-1 eller en RPI så er det ikke mulig å oppdatere grensesnittet slik at du får hel-integrert RCT mot disse kontrollerene. Det er likevel mulig å bruke RCT mot dem, se avsnitt lengre ned angående begrenset integrasjon


1.3.1 X-1

For å lese ut hvilken versjon kontrolleren har så må du åpne xSetup og hente ned prosjektet, eventuelt opprette ett og legge til kontrolleren. Trykk så på kontrolleren slik at den blir markert og høyreklikk.  Åpne så debugSkriv 

x_version 0 0

og trykk send


Du vil da se det kommer fire linjer, den andre linjen er den du skal etter. I gult er det markert versjonsnummeret i hex 2 og hex 15.  Det vil i dette tilfellet blir versjon 2.21, som er minimum versjonen som kreves. Hex calculator


Har du en eldre versjon så må den oppdateres. Høyreklikk på kontrolleren igjen og trykk X-Comfort RF


Denne prosessen vil ta ca 4 min og du vil miste kontakt med kontrolleren i ca 3 min. Etter at den har statet opp på nytt igjen så kan du sjekke versjonen på nytt å se om du har fått oppdatert til minimum versjon.


Etter at kontrolleren er oppdatert så må du lese inn kontrolleren på nytt i MRF slik at MRF programmet også får med seg at den er blitt oppdatert.
2 Programmering

Det må programmers først i MRF for så å generere ei datapunkt fil som brukes for å importere i xSetup


2.1 MRF


2.1.1 Sensio X-1 kontroller

Om du har fått oppdatert alt så skal du få opp Info/Styring når du trekker en strek fra kontrolleren til RCT. Får du ikke det og du har en x-1 kontroller, gå tilbake til oppdaterings avsnittet og les grundig. Når du velger info/styring så foreslår den første ledige datapunkt, det er som oftes greit da vi ønsker å starte med enkel forbindelse fra datapunkt 1 og oppover og gruppe adresser fra datapunkt 99 og nedover. Det har ingen betydning om datapunktene blir sorter så du trenger ikke sette av hull til flere komponenter. Det er viktigere at du skiller gruppe adresser og enkelt adresser.


Forespørsel fra kontrolleren: Dette er hvor ofte Sensio skal oppdatere displayet på RCT. Selv om Sensio mottar en ny temperaturmåling fra RCT så oppdateres ikke dispayet uten at RCT'n spør om det. Det skjer enten syklisk eller når noen trykker på den. Denne slideren vil påvirke batteriforbruk på RCT


PT 1000:  Skal det brukes en PT 1000 sensor mot RCT så settes den som intern gulvsensor uavhengig av hva den skal brukes til da det bestemmes i xSetup


Nøyaktighet: Denne bør ikke stå lengre ned en det 4. hakket da det vil sende alt for mange meldinger som vil kunne få konsekvenser for flere andre komponenter også.  Denne slideren avgjør hvor lite eller mye som skal til av en endring på temperatur, PT1000, Fuktighet, eller lys før den sender oppdaterte verdier til Sensio kontrolleren. Står RCT veldig utsatt slik at lysnivå eller fuktighet endres mye og ofte så kan det forsøkes og sette den ytterligere mot høyre


Når du er ferdig med MRF programmeringen, husk og overføre, lage datapunkt fil og lagre MRF fila.2.1.2 SC-1 eller RPI kontroller

Her må du trekke en strek for temperatur og eventuelt en ekstra for fuktighet


Send temperaturverdi: Alt som skal sendes til Sensio kontrolleren må være av typen verdi. 

Settpunkt: Da du ikke får vekslet mellom Sensios varmemoduser med en begrenset integrering så kan de deaktiveres for å skape mindre forvirring.

Syklisk sending: På lik linje med andre temperatursensor så anbefaler vi syklisk sending på 55min

PT 1000: Skal den brukes så må den settes som normal temperatursensor. Det må også trekkes egen strek mot kontrollen etter at den er aktivert.

Nøyaktighet: Denne bør ikke stå lengre ned en det 4. hakket da det vil sende alt for mange meldinger som vil kunne få konsekvenser for flere andre komponenter også.  Denne slideren avgjør hvor lite eller mye som skal til av en endring på temperatur, PT1000, Fuktighet, eller lys før den sender oppdaterte verdier til Sensio kontrolleren. Står RCT veldig utsatt slik at lysnivå eller fuktighet endres mye og ofte så kan det forsøkes og sette den ytterligere mot høyre


Når du er ferdig med MRF programmeringen, husk og overføre, lage datapunkt fil og lagre MRF fila.2.2 SENSIO XSETUP


2.2.1 Hel integrert (X-1)

Når du laster inn datapunktfilen så kommer én RCT alltid opp som 4 enheter. 

MERK: Selv om du ikke har noen PT 1000 sensor programmert i MRF eller tilkoblet så kommer den med, det er fordi datapunkt listen ikke indikerer om den skal være i bruk eller ikke. Det er derfor viktig at du sletter min/maks sensoren om den ikke finnes!!


For temperaturen som skal brukes som termostat for varmestyring så må du legge den i en sone, gi den et navn og aktivere justeringshjul i bruk om det skal være mulig å justere offset fra RCT. Min og Maks verdiene her indikeres hvilken temperatur område det skal være mulig å justere innenfor. MERK at dette er rom temperatur. Sikkerhetstid er hva som skal skje når den sonen går i sikkerhetsmodus. I dette tilfellet så vil varmen stå på i 10 min og av i 50min om termostaten ikke har sendt inn oppdatert temperatur på en god stund. 


Skal fuktighetssensoren brukes så må den settes til type Generell inngang. Huk av for vis i brukergrensesnitt om ønskelig og velg type Fuktighet.  Gi navn og plasser i en sone.
Lyssensoren i RCT er ikke spesielt god, men er tilgjengelig for de som måtte ønske. Gi navn, sett i sone. Når typen står som Lyssensor, så kan den brukes til lys-styring (Vil sette hele sonen i Normal eller Natt avhengig av grenseverdi) eller persienne-styring (Vil kjøre persienner på sonen eller soner under opp eller ned i forhold til grenseverdi). Verdiene som kommer fra sensoren er ikke av en spesiell unit og må settet ut fra hva som mottas. Sensios anbefaling er å ikke bruke lyssensoren i RCT og heller bare slette den.  


Skal PT 1000 sensoren brukes sammen med romtemperatur så må den settes til Min/maks sensor (evt generell inngang om den skal brukes til noe annet). Gi navn og plasser i en sone. Maksverdi, ved å sette 27 grader her så vil ikke varmen gå på om det blir målt høyere enn 27 grader på PT 1000 sensoren, denne verdien kan kun justeres fra xSetup, i motsettning til min som er justerbart fra app, men med nedre grense satt i xSetup. MERK at om kontrolleren ikke har kontakt med varme releet så vil ikke den kunne skru av varme releet og hva som skjer videre da kommer an på type utstyr og programmering.


RCT med kun gulvføler

Har du RCT på utsiden av et bad og ikke ønsker å bruke romtemperaturen som termostat, men kun regulere på gulvtemperatur så må du slette datapunktet som standard kommer som type Termostat og heller sette typen på gulvføleren som Temperatursensor.
2.2.2 Begrenset integrasjon (SC-1, RPI)

Når datapunkt listen blir lagt til så får du et datapunkt for hver strek du har laget


For temperaturen som skal brukes som termostat for varmestyring så må du legge den i en sone, gi den et navn og aktivere justeringshjul i bruk om det skal være mulig å justere offset fra RCT. Min og Maks verdiene her indikeres hvilken temperatur område det skal være mulig å justere innenfor. MERK at dette er rom temperatur. Sikkerhetstid er hva som skal skje når den sonen går i sikkerhetsmodus. I dette tilfellet så vil varmen stå på i 10 min og av i 50min om termostaten ikke har sendt inn oppdatert temperatur på en god stund. 


Skal fuktighetssensoren brukes så må den settes til type Generell inngang. Huk av for vis i brukergrensesnitt om ønskelig og velg type Fuktighet.  Gi navn og plasser i en sone.


Skal PT 1000 sensoren brukes så må den settes til Min/maks sensor (evt generell inngang om den skal brukes til noe annet). Gi navn og plasser i en sone. Maksverdi, ved å sette 27 grader her så vil ikke varmen gå på om det blir målt høyere enn 27 grader på PT 1000 sensoren, denne verdien kan kun justeres fra xSetup, i motsettning til min som er justerbart fra app, men med nedre grense satt i xSetup. MERK at om kontrolleren ikke har kontakt med varme releet så vil ikke den kunne skru av varme releet og hva som skjer videre da kommer an på type utstyr og programmering.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen