MRF: Aktuatorer for varmestyring

Endret Fri, 16 Oct 2020 ved 12:18 PM

Sjalteaktuatorer CSAU-**/**

ParameterValgVerdiKommentar
Kort trykk oppAv/På med forsinket av2 timerSelv om kontrolleren feiler så vil ikke varmen bli stående på i mer en maks 2 timer. Kontrolleren vil repetere meldingene minimum hvert 90 min slik at varmen forblir på om det er behov. Konsekvensen med å gjøre dette er at f.eks ei hytte kan fryse om kontrolleren ikke får sendt melding til aktuatoren.
Kort trykk nedAV / FrafallsforsinkelseINGEN tidsforsinkelseNår kontrolleren sender melding om å skru av så må det skje med engang
GjeninnkoblingAv-Det er viktig at denne settes til av, for om det er et strømbrudd og den gjeninnkobler som på, så vil den ligge fast inne uavhengig av tidsforsinkelse satt i første punkt. Varmeaktuator CHAU-01/01-***

ParameterValgKommentar
VarmeprofilDen profilen som passer bestSiden aktuatoren er en PID regulator med PWM, så avgjør varmeprofilen hvordan parameterene settes for å best mulig passe hastigheten på varmekilden
Nøddrift10%Om aktuatoren ikke hører noe fra kontrolleren på en time så vil den gå inn i en sikkerhetmodus hvor den er på i 10% (6min) og av i 90% (54min). Her må det også vurderes installert effekt og hastigheten på oppvarmingen. F.eks vannbåren varme trenger fort 5 min bare for å få åpnet ventilen så her burde det legges til litt ekstra tid.
GulvsensorMin/MaxOm det trekkes inn en dedikert strek mellom varmeaktuatoren og en temperaturinngang (send temperaturverdi) så kan den skru av og på (deaktivere/aktivere) varmeaktuatoren uavhengi av kontrolleren. Velges det en slik løsning så bør også den temperaturinngangen også sende til kontrolleren slik at brukeren kan få batteristatus på temperaturinngangen. Om ikke det gjøres så vil ikke brukeren vite om den er gått tom for batteri og vil med det bli en falsk sikkerhet.

Det er dessverre kun mulig å bruke dette punktet med en temperaturinngang og ikke med f.eks RCT sin PT 1000

MERK at dette er faste verdier så brukeren kan ikke endre dette. Sett derfor min verdi med frostsikring som bakgrunn. Brukes samme sensor inn mot kontrolleren så kan brukeren fra appen sette en ønsket min temp basert på komfort der.
Energi30minDette er hvor ofte aktuatoren skal sende ny energimåling til kontrolleren. Det kommer i tillegg til tilstandsendring som skjer ved regulering. Siden varmekabler er så si fast last er det ingen grunn til å lage ekstra RF trafikk, så 30min er mer en ofte nok.
BelastningseilEffektDen er tilgjengelig, men Sensio har måtte deaktivere denne funksjonen automatisk da det genererte alt for mange meldinger til brukere, da de ofte ikke har blitt satt riktig.

Trekker du dette inn som et eget punkt så blir det som en binærinngang mot Sensio
12 kanals varmeaktuator CHAZ-01/12

Du må tilordne et datapunkt til hver utgang på enheten. Hvert datapunkt vil dukke opp som en varmeaktuator i xSetup-programvaren. I tillegg til de 12 varmeaktuatorene kan du også tilordne et eget datapunkt for å sette kjøling eller varme. Tilordning av datapunkter for fuktighet, sum eller feil, støttes ikke av xSetupDimplex

Dimplex ovnmodulen kan settes opp på to måter. Enten styrt av intern temperatur, eller fra ekstern temperaturgiver.

Intern temperatur

Hvis intern temperatur benyttes vil man kun se hvilken temperatur man ønsker å oppnå i rommet, man får ingen tilbakemelding på faktisk temperatur i sonen. Bildet viser hvordan ovnmodulen skal settes opp hvis intern temperatur ønskes.


Temperatur fra tilkoblet komponent

Hvis temperatur fra tilknyttet komponent brukes, vil man få opp både ønsket og faktisk temperatur i brukergrensesnittet. Dette er standardinnstilling for ovnmodulen. I denne modusen er det en ekstern temperatursensor som gir faktisk temperatur til ovnmodulen. Dette settes opp i xSetup-programvaren. Oppsettet skal se ut som på bildet.
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen