Effekt, Energi og Forbruks logging

Endret Fri, 16 Oct 2020 ved 12:18 PM


Denne guiden beskriver hvordan logging av ulike komponenter settes opp og deres relasjon mot grafer i app. Guiden starter med en begreps oversikt før den tar for seg ulike integrasjoner med forskjellige komponenter. 
 • Forbruk (Energi, Energy) vs Effekt (Power)
 • xComfort Dimmer/Rele aktuator med EMS
 • xComfort Varmeaktuator med EMS 
 • xComfort sjalteaktuator uten EMS satt som Rele-Varme  
 • xComfort 12 kanaler
 • s0 (Kommer)
 • 3-fas indirekte måler (kommer)
 • KNX termostat (kommer)
 • Memory logging for utstyr som ikke er støttet (KNX C-last [mA]) OBS! dette krever proff versjon
 • Hovedmåler
 • HAN
Det er viktig å legge merke til de "gule" boksene da de beskriver typiske feil som det er vanlig å gjøre.
De blå boksene informerer om ting det er greit å vite om. Det kan for eksempel beskrive ting som ikke er mulig å gjøre
Forbruk (Energi, Energy) vs Effekt (Power)

Sensio benytter kun Effekt for å lage grafer, det er ikke nødvendig å logge Forbruk for å vise grafer.


Komponenter som har mulighet for å innrapportere ferdig utregnet forbruksdata kan likevel bli lagt til med egne datapunkter, men disse datapunktene brukes da ikke til noen beregning og vises da kun som en verdi under status. (versjon <= 6.2.1 viser dette tallet feil).


xComfort Dimmer/Rele aktuator med EMS

Det er mulig å trekke tre datapunkter fra en aktuator med EMS mot en X-1 kontroller.
Her fylles datatype ut automatisk, men det er mulig å endre hvordan det kan loggges under hvert datapunkt. For "TaklysEnergi" så kan den typen settes til "Ingen logging" eller "Forbruk" og slik som det er pr. dags dato så er det ingen grafer som viser hva som eventuelt logges her, slik at vi anbefaler å sette denne til ingen logging. Ønskes det ikke å vise totalt forbruk i appen (kun som en verdi) så kan dette datapunktet utelukkes helt også.
For "TaklysEffekt" så settes denne til å logge "Effekt" og det blir da mulig å kategorisere hvilken gruppe den hører til.  "Belysning" er kanskje det mest naturlige i eksempelet her, men det er valgfritt. Kategoriseringen her er den samme som vises i appen i kakediagrammet. Så alt som settes til "Belysning" blir summert sammen i samme kake i appen.


Det er ikke støttet å ha effektmåling fra to aktuatorer på samme sone som benyttes til rele-varme 
xComfort Varmeaktuator med EMS 

Det er mulig å trekke to datapunkter fra en varmeaktuator til en x-1 kontroller. I motsettning til en bryter- eller dimmeraktuator så har ikke denne et eget datapunkt for "Effekt", dette er fordi effekten kommer automatisk inn sammen med styringen og den blir automatisk lagt til gruppen "Oppvarming", det er altså ikke nødvendig med et eget datapunkt for å få effektmåling på varmeaktuatoren.Når det gjelder datapunktet "VarmeaktuatorEnergi" så er det som tidligere nevt ikke i bruk for å lage grafer. Det kan derimot brukes for å vise totalt forbruk som en ren verdi i appen. For å benytte dette datapunktet så settes typen til "Generell inngang" og som undertype velges "Ingen logging" eller "Forbruk". Husk å hake av for vis i app. Ønskes det ikke å vise totalt forbruk i appen (kun som en verdi) så kan dette datapunktet utelukkes helt også.


OBS! Blander du sammen energi og effekt her, og setter VarmeaktoatorEnergi med undertype effekt så vil det ødelegge for den riktige effekten og du vil få veldig feil måling og graf. Ref. Energi vs Effekt
xComfort sjalteaktuator uten EMS satt som Rele-Varme  

Her har ikke aktuatoren noen egen måling slik at det må settes hvilken fast last som er tilkoblet. Sensio beregner så forbruket ut fra hvor lang tid varmen står på og hvilken effekt som er oppgitt.xComfort 12 kanaler

Denne logger automatisk 1000W pr kanal og det er ikke mulig å endre dette pr dags dato
s0 måler

Kommer
3-fas indirekte måler

Kommer
KNX termostat

kommer
Memory logging for utstyr som ikke er støttet (KNX C-last [mA]) OBS! dette krever proff versjon

Siden KNX c-last releer sender inn strømtrekk fremfor effekt så må dette settes opp manuelt. Ved å legge til gruppe adressen for c-last og velge "Generell inngang" og sette den til "Ingen logging" og at den ikke skal vises i brukergrensesnittet, så kan vi bruke denne strøm verdien i vår kalkulasjon. 
Det må opprettes en makro for hver kalkulasjon
Vi velger at den skal aktiveres med en verdi fra vår gruppeadresse større en -1. Siden alle strømverdiene er positive så vil vi kjøre denne makroen hver gang vi får en ny verdi.
Under hendelse så legger vi til et script som tar verdien fra gruppeadressen og multipliserer med spenningen og legger dette i vår memory
Memory setter vi til ønsket type og enhet. I dette tilfellet er det effekt vi skal logge og vi legger det i gruppen oppvarming. Da vil det kategoriseres på lik linje som med annet utstyr.
Hovedmåler

Du kan sette hvilket som helst datapunkt som logger "Effekt" som hovedmåler ved å sette det til generell inngang og undertype "Hovedmåler" med matchende enhet. Det spiller ingen rolle hvilken sone datapunktet står på, en hovedmåler blir automatisk gjeldende for hele anlegget.

Om du ikke har en satt ett datapunkt som hovedmåler så summeres alle effektmålinger prosjektet har og det blir kalkulert en hovedmåler som oppdater gjennomsnittlig effekt hvert 10. minutt. Merk at det da ikke nødvendigvis gjenspeiler virkelig totaleffekt da vi antageligvis ikke har måling på alle enheter som trekker strøm.  
HAN

Vi har ikke en kommersiell løsning med HAN integrasjon pr dags dato, men vi kjører lukkede pilot prosjekter og vil informere når vi har en løsning for dette

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen