Gjentakende varsel om ikke kontakt med termostat/temp. føler

Endret Fri, 16 Oct 2020 ved 12:18 PM

Får du gjentakende varsel om at det ikke er kontakt med termostater/ temp. følere i anlegget ditt og at varmestyringen ikke vil fungere tilfredsstillende er ofte årsaken at det ikke er aktivert syklisk sending eller syklisk sending er satt for høyt på termostaten i MRF. Disse meldingen kommer når det har gått mer enn 5 timer siden forrige gang det ble mottatt en temperatur. Alarmen blir tilbakestilt når det kommer inn en temperatur igjen og vil med det sende en ny alarm om det på nytt går over 5 timer.


Vår anbefaling er syklisk sending på 55 minuter og nøyaktigste måling på det 4. hakket fra venstre mot høyre.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen