Instruks for bytte av batterier på LT (Ultralydfyr)

Endret Wed, 28 Sep, 2022 ved 8:47 AM

LT enheten åpnes ved å trykke inn «klipsene», en på hver langside som vist på bilde 1.

Hele toppdekselet kan da løftes av.

Tips – Det kan være lurt å ikke stå rett under.


Figur 1.
Noen ganger kan dekselet være låst.

Posisjonen til spakene som vist på bilde 2 bestemmer om dekselet er låst eller åpent.

Det er en «spak» på hver langside.Alle LTer har et synlig serienummer – sjekk dette og vær sikker på at det er den rette.

 

4 batterier tas ut og 4 nye batterier settes inn på samme plass, som Bilde 3.

Legg merke til hvilken retning som er pluss og minus.

 

Når nye batterier er på plass, trykker man på reset knappen.

Det er en liten hvit trykkbryter omtrent midt på elektronikk-kortet. Området er merket med oransje ring/rød strek på bilde 3.


  • Hold knappen inne i 2 sekunder.
  • Man vil da se at grønn lampe lyser.Da er man ferdig og kan sette dekslet på igjen. Vær nøye med å få dekselet ordentlig på plass

og at man hører et lite «klikk» fra de to klipsene. Ellers risikerer man en feilsituasjon som sier

«top cover open», og LTen vil ikke fungere ordentlig.

 

Til slutt skyver man låsepinnen til låst posisjon slik at dekselet ikke kan falle av.

 

 

 

Normalt varer batteriene i ca. 2 år på en LT.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen