Hurtigveiledning: Opprette et prosjekt i xSetup

Endret Mon, 28 Dec 2020 ved 01:00 PM

                                                                                            

Dette er en hurtigveiledning som vil vise deg hvordan du setter opp et nytt prosjekt i xSetup.

For å kunne gjøre dette, må du ha opprettet en bruker først, følg denne linken hvor vi viser hvordan det skal gjøres.
Ønsker du mer informasjon, så se i vår xSetup manual 
her.


xSetup programmet er delt inn i 5 deler. Disse er; 1. Prosjekt  2. Sone  3. Datapunkter  4. Innstillinger  5. Opplasting  
De ulike delene er nummerert ut i fra hvilken rekkefølge du bør gå gjennom programmet. Du må opprette et prosjekt, legge til kontroller, samt velge plassering for lagring av prosjektet ditt (1), så gå videre gjennom programmet, før du avslutter med å laste opp prosjektet (5). Under følger en steg vis forklaring på hvordan man skal opprette et prosjekt.


1. Logg inn

Du må logge inn med din installatør bruker.

2. Nytt prosjekt

Velg Nytt prosjekt... knappen, da vil det komme opp en ny fane hvor du skal fylle inn informasjon om hvem som skal stå som eier på prosjektet (kunden)
E-post adressen som blir skrevet inn er den som brukes når Sensio skal sende ut informasjon og kunden kan bruke til å logge inn på App'en med.
Kunden vil få en e-post hvor han må bekrefte at han skal stå som eier på prosjektet.


3. Legge til kontroller

Nå som du har opprettet et prosjekt må du legge inn en kontroller for å kunne gå videre.
Det kan være en eller flere kontrollere i et prosjekt.    

For å legge til en kontroller, trykker du på knappen ”Legg til...” du vil da få opp dialogboksen:Her vil alle tilgjengelige kontrollere i nettverket ditt bli listet opp. Velg ønsket kontroller og trykk på OK for å legge til kontrolleren.  
Hvis kontrolleren din ikke dukker opp i lista må du sjekke at både kontrolleren og din PC er koblet til samme nettverk og at kontrolleren er koblet til strøm.

Sjekk også at en eventuell brannmur på din PC ikke blokkerer for trafikken. Sensio xSetup bruker port 9777 UDP til kommunikasjon.

Skal du sette opp et prosjekt med flere kontrollere kan det være greit å vite at man legger til riktig kontroller, kontroll ved å se på Serienummeret.
Serienummer til X-1 står trykt på esken, evt også  på baksiden av kontrolleren  

Serienummeret til SC-1 står skrevet på toppen av  kontrolleren. Serienummeret på bildet er 2-000.


4. Sted

Her kan du skrive inn hvor prosjektet ditt befinner seg.

Dette bruker kontrolleren til å beregne soloppgang og solnedgang. Så viktig å sette opp dette punktet riktig.

Hvis du ikke finner stedet i nedtrekklisten kan du skrive inn posisjonen til stedet ved å trykke på knappen ”Egendefinert”.

5. Sone

Du er nå klar til å gå videre til neste fane (2) Sone


Under Sone fanen legger du inn ønskede soner med tilhørende bilder. Disse bildene er de samme som vil vises i App'en.

Du kan på hver sone velge om sonen skal være en del av varmestyringen for hele huset, eller om den skal håndteres som en separat sone. (Eksempel en hybel)

Man kan også velge om en sone skal ha mulighet til å sette lysene i sonen på tidsstyring, samt om lysene i sonen skal være styrt av scenarieknappene på hovedsiden for lys. Du må ha minimum en sone i prosjektet i tillegg til hoved sonen (Øverste sone, i eksempelet kalt Hus). Du kan også trykke på hoved sonen for å endre bilde og tekst på denne.


6. Datapunkter

Her setter du opp systemet ditt i forhold til xComfort komponentene. Det er her du importerer datapunktfila som ble laget i Eaton-programmet (.mrf).  Gjør du endringer i MRF programmet så må du laste opp ny datapunktfil, du kan velge å kun legge til de nye du har opprettet. Og du står fritt til å laste inn så mange datapunktfiler du vil. Hvert datapunkt må så tilordnes en sone og settes opp etter eget ønske.Datapunktlisten viser alle datapunkter fra Eaton xComfort-datapunktlista som gjenkjennes som kjente enheter av Sensio xSetup.  Det kan altså være flere datapunkter i selve listen, uten at disse vises i datapunktlisten i Sensio xSetup. Opplever du dette, ta kontakt med oss så kan vi se på det sammen med deg.

Hvis du markerer et datapunkt i lista vil dette datapunktet dukke opp i delen ”Enheter” lenger ned på siden. Datapunktlista kan sorteres ved å trykke på kolonnenavnene øverst.  
Datapunktene i listen kan ha en av tre mulige farger:

 
Rød oppføring  
Hvis datapunktoppføringen i listen er rød betyr det at punktet ennå ikke er ferdig definert av Sensio xSetup. 

Årsaken til at punktet er rødt er trolig at det ikke er tilegnet en sone. Ingen datapunkter kan være røde for at du skal få lov til å laste opp prosjektet ditt.  


Grønn oppføring  
Hvis datapunktoppføringen i listen er grønn betyr det at punktet er gjennomgått i Sensio xSetup-programmet og at datapunktet er tilegnet en sone.  


Svart oppføring  
Hvis datapunktoppføringen i listen er svart betyr det at dette er det datapunktet som for øyeblikket blir behandlet i delen ”Enheter” lenger ned i programmet.  


Det er her inne du tilordner rekkefølgen på hvordan knappene og dimmer streken i app'en skal vises, eksempel om du har en stue med 3 dimmere. 

Sone 1, Sone 2 og Sone 3. Så kan det hende at oppsettet i app'en blir at Sone 2 hvises først, også Sone 1. Dette vil jo se litt rart ut i app'en. Ved å da markere datapunktet til Sone 2 og trykke på den store pil tasten nedover til den er under datapunktet til Sone 1. Da blir det riktig rekkefølge i app'en også.


7. Innstillinger


Dette punktet er kun for gjøre avanserte innstillinger med funksjoner og makroer. Se vår xSetup manual for mer informasjon


8. Opplastning


Du er nå klar til å laste opp prosjektet ditt. Trykk på Last opp knappen.

Det vil komme et spørsmål om å laste opp en fil, det er MRF filen til prosjektet som blir etterspurt. 

Du kan fint velge å trykke på avbryt å gå videre, men vi vil anbefale deg å laste opp som en backup for dere. Da ligger MRF filen klar for en annen i bedriften til å gjøre endringer på prosjketet.

Et timeglass vil begynne å telle ned og et GUI vil komme fram. Du er nå ferdig, og kunden kan ta i bruk app'en.

 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen