Hva kjennetegner en god supportsak?

Endret Tue, 30 Jan ved 10:38 AM

Når du som kunde sender inn en sak direkte til Sensio Support, gjennom en samarbeidspartner, eller via vårt supportskjema er det noen viktige momenter som alltid skal være med i saken, dette gjelder spesielt for saker sendt inn via epost eller meldt via telefon, for saker meldt via vår supportportal vil kontrollspørsmål baseres på saken som meldes inn.


Hvilke opplysninger er sentrale for en god supportsak?


NB! Husk personvernet, unngå i særlig grad å oppgi personopplysninger eller annen sensitiv data


Hvor skjedde det?
Hvilken lokasjon opplever feilen?

Hva har skjedd?

Beskriv så godt du kan hva som har skjedd og i hvilken grad dette påvirker arbeidsflyten eller bruken av systemet

Hva skjedde før feilen oppstod?

Ble det gjort noen endringer før feilen oppstod?

Er det gjort noen undersøkelser rundt situasjonen fra før? F.eks av lokal IKT eller andre

Når skjedde det?

For at vi skal kunne se på et så nøyaktig tidspunkt som mulig er det viktig at dato og klokkeslett for oppstått feil meldes inn i saken. For saker som er meldt inn lang tid etter oppstått feil forbeholder vi oss retten til å avvise saken på grunnlag av manglende data.

Hvilke deler av systemet er påvirket?

Hvilke brukernavn, boenheter, utstyr eller systemer er påvirket?

Oppgi brukernavn, navn på ansatt/boenhet, navn på utstyr og serienummer på utstyr så langt det er mulig

For saker som berører beboere kan romnummer til vedkommende beboer benyttes som erstatning for navn
Hvem kan vi kontakte videre om saken?

Dersom innmelder ikke er den samme personen som vet mer om den aktuelle saken, vennligst legg igjen navn og nummer til den som skal kontaktes videre om saken


Eksempel 1:


Hvor skjedde det?
Lokasjon: Sensio Kontor

Hva har skjedd?

Dørvarde D-160 låser ikke opp døren for ansatte

Forsøkt med flere ulike ansatt-knapper, ingen virker

Når skjedde det?

Feilen oppsto ca. kl. 16:00 mandag 29.januar, fungerte tidligere på dagen

Hvilke deler av systemet er påvirket?

Gjelder varde over døren på rom D-160

Hvem kan vi kontakte videre om saken?

Navn Navnesen, 99999999


Eksempel 2:


Hvor skjedde det?
Lokasjon: Sensio Testrom

Hva har skjedd?

Alarmer utløst fra rom A145 kommer ikke inn på Alarmtavle Vaktrom 2

Forsøkt både med snortrekk og beboerknapp

Når skjedde det?

Feilen oppsto ca. kl. 19:00 søndag 28.januar, regelsett endret tidligere på dagen

Hvilke deler av systemet er påvirket?

Alarmtavle Vaktrom 2

Hvem kan vi kontakte videre om saken?

Navn Navnesen, 99999999
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen