Hvorfor får man feilet selvsjekk?

Endret Thu, 28 Oct 2021 ved 06:09 PM

Feilet selvsjekk inntreffer når Safemate-plattformen ikke har mottatt livstegn fra en Safemate-enhet innenfor det tidsrom som er definert som selvsjekkintervall. Alle Safemate-enheter skal være utstyrt med et heartbeat-intervall som skal sikre at Safemate-plattformen mottar signaler fra hver enkelt Safemate mange ganger innenfor det intervall som er definert som selvsjekkintervall. 

En feilet selvsjekk-hendelse er altså en situasjon der en enhet har sluttet å rapportere inn til server som forventet. Dersom siste rapporterte batterispenning var noe annet en lavt (slik som vist her), så er det grunn til å anta at enheten ikke fungerer slik den skal, og at brukeren går rundt med falsk trygghet. 

image

Mulige årsaker til feilet selvsjekk kan være:


  • Mistet TCP-forbindelse (dataforindelse),
  • Batteriet har sluttet å fungere,
  • Fukt har ført til irr på batteripolene,
  • Programvare-feil,
  • Annen hardware-feil


Hva kan man gjøre? 

En viktig indikator er lampene/displayet. Dersom produktet ikke gir noen tegn på liv etter å ha vært forsøkt ladet, og heller ikke lar seg skru på, så må produktet sendes inn på service til Safemate. 

Dersom produktet viser tegn til liv (i form av LED-blinking eller at det er tekst/ikoner i displayet), må man analysere lampeindikasjonene for det aktuelle produktet. Informasjon om lampeindikasjoner/display finnes på learn.sensio.no:


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen