xComfort: Hvordan styre flere lys samtidig (scenarier)

Endret Fri, 16 Okt, 2020 ved 12:18 PM

Skal flere lys styres samtidig som når du ønsker å skru av alle lys så bør det når xComfort brukes lages egne gruppe scener fremfor å skru av ett og ett lys som da vil ta 0,8s per lys, med den konsekvens at det kan ta for lang tid og enkelte lys ikke blir med. For å lage scenarier så er det en todelt prosess. Scenene lages i MRF og senere legges inn i xSetup


MRF:

 1. Høyreklikk på kontrolleren og velg "Hjelp til gruppetilkoblinger..."
 2. Velg det høyeste ledige datapunktet. Typisk så starter du på datapunkt 99 og går nedover når du lager gruppe scener. Det er viktig at gruppe scener har et høyere datapunkt en de lampene som er med.
 3. Om du har organisert utstyret i topologi så kan du velge alle lys til høyre, krysse av for de lampene du skal ha med. Legg merke til at jeg ikke har tatt med utelyset, da jeg ikke ønsker å skru av utelyset når enn trykker alt lys av. Huk av for "Konfigurer komponenter samtidig" slik at du kan programmere scenen for alle lys samtidig.

 4. I dette tilfellet/runden setter jeg kun en funksjon på kort trykk ned som skrur av lyset.
 5. Du vil få en boks for hver type aktuator. Siden det i dette eksemplet også er en 1-10V aktuator så vil det bli en boks for dette også.
 6. Siden det er ønskelig at noe lys kommer på, så er det mulig å gjenta punkt 1 og 2, men her kun velge de punktene som vi ønsker å endre fra det vi satte i punkt 4 og 5

 7. Det er for eksempel ønskelig at grunnbelysningen i gangen og i skap kommer på 40 %
 8. Opprett en forbindelse mellom dimmer nr.1 og Sensio kontrolleren. Skriv inn ett høyt datapunktnummer som feks 99 som datapunkt når du har laget forbindelsen. Trykk og og vi har nå laget 2 scenarier på datapunkt 99.
 9. Trykk beregn aller forbindelser på nytt
 10. Overfør endringer
 11. Fremstill datapunkt fil
 12. Lagre MRF filen


xSetup:

 1. Last inn datapunkt filen
 2. Du får da en enhet av type Scene på datapunkt 99

 3. Siden denne scenen har alt lys av på kort trykk ned og velkommen lys på kort trykk opp. Så velger jeg å gi nytt navn til enheten Gr:Velkommen Alt-av
 4. Velg hvilken sone scenene skal ligge på i appen
 5. Trykk på "Husscener" for å lage scene navnene
 6. Her kan vei legge til en scene som heter Velkommen og en som heter alt av, trykk avslutt når alle scenene er lagt til.
 7. Nå er det bare å velge de scenene som ble laget i punkt 6, slik at det matcher det som ble programmert i MRF
 8. Last opp og du vil nå ha fått scenarier på aktuell sone som styrer flere lys samtidig. MERK! Når det lages faste scenarier slik som dette så forsvinner de justerbare scenariene. Det anbefales derfor å tenke at disse scenariene er litt mer overordnet og for dette tilfellet er plassering på top sonen "hus" en fin løsning. Et annet alternativ er å plasserer det på en mellomsone som f.eks 1.etg eller oppholdsrom, som igjen har enkelt soner under hvor de justerbare scenariene fremdeles forblir.
 9. Last opp ny MRF fil når du blir bedt om det.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen