Sensio HA Supportbetingelser

Endret Tue, 29 Jun 2021 ved 11:28 AM

Innholdsfortegnelse


Generelt

Hvordan kontakte support

Bestilling av oppdrag

Ansvarsbegrensning

Priser

BetalingGenerelt

Dette dokumentet beskriver til hvem, hvordan og hva Sensio AS gir support til.
For Sensio er kunden den viktigste og vi ønsker å kunne gi vår beste support til våre installatører.

For åpningstider og kontakt informasjon vennligst gå til http://support.sensio.no

Vi gir støtte for vår løsning under følgende betingelser:
- Faktura henvendelser eller annet rundt abonnement.
- Hvis det er feil i vårt system

Eksempel på hva vi vil hjelpe til med:

 • Det skjer ingen ting når jeg slår på lyset i mobil applikasjonen.
  Vi vil utføre enkel feilsøking for å se om feilen ligger på vår kontroller eller et annet sted. Blir det påvist at vår kontroller/mobil applikasjon gjør som den skal og feilen ligger et annet sted vil vi informere om dette og gi tips til hvordan man kan løse det.
 • Det vises feil sted / eller ingen visning av vær data i det hele tatt
  Vi vil utføre enkel feilsøking for å se hvor feilen kan være. 

 

Eksempel på saker som blir henvist FAQ eller bestille oppdrag:

 • Det er lenge siden jeg har installert Sensio Smarthus, kan ikke dere vise meg hvordan det gjøres.
  Dette vil vi ikke gjøre, det vil bli henvist til http://support.sensio.no hvor man kan finne veiledninger for slikt.

 • Det er noe galt i MRF programmeringen, kan dere ta en titt?
  Her vil vi henvise til Eaton Norge da det er dem som er eksperter på MRF programmering

 

Hvordan kontakte support

Alle henvendelser skal gå via vår support portal som er tilgjengelig på denne adressen:
http://support.sensio.no

Vår telefon er forbeholdt henvendelser fra installatører som er ute på kundeoppdrag og har problemer med oppsett av systemet. For at vi skal kunne svare raskt og yte god service til de installatører som er ute på kundeoppdrag skal alle andre henvendelser meldes inn via vår portal. 


Bestilling av oppdrag

Man kan bestille hjelp fra Sensio AS til oppdrag som installatøren ikke har tid til eller føler seg trygge nok på løsningen.
Oppdraget kan være blant annet: MRF-Feilsøking, xSetup programmering, oppsett av et Sensio Smarthus.

 

Bestillinger av slike oppdrag gjøres ved å kontakte support ved å opprette en sak på https://support.sensio.no Pris vil bli oppgitt etter henvendelse og oppdrag vil ikke bli utført før prisen er godkjent.


Ansvarsbegrensning

Sensio AS er ikke ansvarlig dersom det viser seg at det er gjort feil under installasjon/programmering av systemet. Ved installasjons så menes det for eksempel at det har blitt gjort feil i Eaton MRF eller annen 3dje parts programvare enn xSetup.

Viser det seg under feilsøking at feilen skyldes feil utenfor Sensio sitt område så vil vi informere om dette, vil installatør at vi fortsetter feilsøkings jobb så forbeholder vi oss retten til å ta betalt for medgått tid.


Priser

Pris pr påbegynte 15 min: 375,- eks. mva + 150,- eks. mva for oppstart


Betaling

Betaling skal skje mot faktura med forfall 14 dager etter fakturadato.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen